تعداد نهادها
تعداد تحلیلگر
نهادها
نام نوع نهاد مالی تعداد تحلیلگر
کارگزاری بانک پاسارگاد کارگزاری 5
تامین سرمایه سپهر تامین سرمایه 4
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید(سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری 4
کارگزاری تدبیرگران فردا کارگزاری 3
کارگزاری شهر کارگزاری 2
گروه مالی توسعه تعاون مادر (هلدینگ) 2
کارگزاری اقتصاد بیدار کارگزاری 2
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان کارگزاری 2
کارگزاری بانک دی کارگزاری 2
سرمایه گذاری ملی ایران(ونیکی) شرکت سرمایه گذاری 2
مشاور سرمایه گذاری معیار مشاور سرمایه ‌گذاری 2
سرمایه گذاری تدبیر شرکت سرمایه گذاری 2
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ مشاور سرمایه ‌گذاری 2
کارگزاری بانک مسکن کارگزاری 2
کاریزما سبدگردان 2
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید مادر (هلدینگ) 2
کارگزاری فارابی کارگزاری 2
تامین سرمایه بانک ملت تامین سرمایه 2
سرمایه گذاری استان تهران شرکت سرمایه گذاری 2
تامین سرمایه لوتوس پارسیان تامین سرمایه 2
گروه مالی گسترش سرمایه کیان مادر (هلدینگ) 2
کارگزاری کارآمد کارگزاری 1
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سرمایه گذاری 1
تصمیم نگار ارزش آفرینان سبدگردان 1
کارگزاری بانک توسعه صادرات کارگزاری 1
کارگزاری آراد ایرانیان کارگزاری 1
سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سرمایه گذاری 1
شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن و فلزات مادر (هلدینگ) 1
سرمایه گذاری توسعه نور دنا شرکت سرمایه گذاری 1
سرآمد بازار سبدگردان 1
دنیای خبره کارگزاری 1
کارگزاری آینده نگر خوارزمی کارگزاری 1
کارگزاری بانک سپه کارگزاری 1
مدبران اقتصاد شرکت سرمایه گذاری 1
کارگزاری صبا جهاد کارگزاری 1
سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس شرکت سرمایه گذاری 1
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سرمایه گذاری 1
شرکت سرمایه گذاری مهر شرکت سرمایه گذاری 1
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری شرکت سرمایه گذاری 1
تامین سرمایه امید تامین سرمایه 1
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن شرکت سرمایه گذاری 1
کارگزاری آپادانا کارگزاری 1
کارگزاری بانک رفاه کارگران کارگزاری 1